Kirjan esittely

 

Sisältö lyhyesti:

Kirja kuvaa Suomenojan (Finnevikenin) historiaa, lintualtaiden syntyvaiheita, muutosta, nykytilannetta ja pohtii tulevaisuutta. Nykytilanteen kuvauksessa pääpaino on linnuilla, joista avainlajit esitellään yksityiskohtaisesti. Lisäksi kirja käy läpi alueen nisäkkäitä ja matelijoita. Se sisältää johdannon alueen runsaaseen 600 kasvilajiin sekä kertoo alueen perhosista, sudenkorennoista ja muista hyönteisistä.

Ote takakannen tekstistä:

Mikä ihmeen Suomenoja ja mikä ihmeen lintuparatiisi? Kyse on tietysti Etelä-Espoossa sijaitsevasta Suomenojan altaasta. Ihmisen toimesta syntynyt, Finnevikenin lahdesta pengerretty allas on tänään monen erittäin uhanalaisen ja Euroopassakin suojellun linnun pesimäpaikka.

Yksi Suomenojan erityispiirteistä on mahdollisuus tarkkailla lintuja harvinaisen läheltä. Linnut ovat tottuneet ihmisiin ja allasta kiertävän luontopolun rannassa voi nähdä niin mustakurkku-uikun kuin liejukanankin touhuamassa. Ei ole ihme, että altaasta on tullut suosittu koulujen retkeilykohde ja luonto-opetuksen paikka. Kun altaista osa täytettiin eri puolelta Espoota tuodulla maalla, syntyi erikoinen noin kuudensadan lajin kasvisto, joka on tuonut mukanaan runsaan perhoskannan.

Kirja on monipuolinen, 160-sivun dokumentaatio Suomenojan altaasta ja sen ympäristön luonnosta – sekä kuvin että sanoin. Kirja kertoo myös alueen historiasta ja altaan synnystä sekä pohtii luonnoltaan erikoisen alueen tulevaisuutta suunnitteilla olevan uuden Finnoon puristuksessa.

Kirjan siemenet kylvettiin jo helmikuussa 2011. Silloin neljä espoolaista luonnonvalokuvaajaa ja luonnonharrastajaa kokoontui miettimään Espoon Kukkumäkeen, miten kertoa Suomenojan erikoisuudesta ja sen säilymisen välttämättömyydestä tulevien muutosten yhteydessä. Haluttiin myös viestittää tuleville asukkaille, että heillä on etuoikeus asua merkittävän luontokohteen lähellä. Syntyi idea valokuvien avulla tehtävästä dokumentaatiosta. Projektista kasvoi lopulta 13 kuvaajan yhteisö, alueen systemaattinen seuranta, valokuvanäyttelyitä ja jatkuvasti päivittyvä internet-sivusto. Kirja on luonnollinen jatkumo tälle toiminnalle. Sen tekemiseen on osallistunut valokuvin kahdeksan Suomenojan Luonnon jäsentä.

Faktat

Kirja: Lintuparatiisi Suomenoja-Finnoo, Luonnon ja ihmisen yhteiseloa.

Julkaisija: Suomenojan Luonto ry

Formaatti: 21,5x28,5, kovakantinen, 160 sivua

Tekstit: Jukka Ranta (pääkirjoittaja), Esa Mälkönen

Kuvat: Tommi Heinonen, Tuomas Heinonen, Tomi Järvinen, Timo Leppäharju, Esa Mälkönen, Jukka Ranta, Bore Wanner, Krista Ylinen

Taitto ja ulkoasu: Jukka Aalto, Armadillo Graphics

JAA